აკვაკულტურა, ყველა

“აგრო პოლიტიკა აკვაკულტურაში” “საფერავი ტვ”, მიწვეული სტუმარი- კომპანია ჯეოვეტის დირექტორი, ვეტერინარი მანუჩარ ცეცხლაძე