კამა 0.05 გრ

წონა: 0.05 გრ

აღწერა

ჯიში – გვიანი;

კატეგორია – ელიტა

მწარმოებელი: SATIMEX QUEDLINBURG
Gmbh Grob Orden 19,Quedinburg,Germany

სიმწიფის ჯგუფი – გვიანი ჯიში

სავეგეტაციო პერიოდი (დათესვიდან აღებამდე) 50-60დღე.

მოსავლის აღების პერიოდი -იანვარი -დეკემბერი

Go to Top