კიტრი “ANNIKA F1” 1 გრ

წონა: 1გრ

აღწერა

ჯიში – პართენოკარპული (თვითდამტვერიანებული)ადრეული,

მაღალპროდუქტიული კიტრის ჰიბრიდი

სიმწიფის ჯგუფი – ადრეული ჰიბრიდი

სავეგეტაციო პერიოდი (დარგვიდან აღებამდე) 40-50 დღე.

ფორმა – კიტრი მოკლე, ცილინდრული, საშუალო ბუსუსებით,

სიგრძე/სიმსხო შეფარდება 3,1/1 გემო შესანიშნავია,

ნაყოფი ხრაშუნა და მყარია, სიმწარე არ აქვს.

სიდიდე – 7-9 სმ

მოსავლის აღების პერიოდი – აპრილი-ნოემბერი

ჯიში – წვეთოვანით მორწყვისას მოსავლიანობაა 80 ტ / ჰა,

Go to Top