კიტრი “SINDY F1” 1 გრ

წონა: 1გრ

აღწერა

კატეგორია – ელიტა

ჯიში – საშუალოდ ადრეული ჰიბრიდი

სიმწიფის ჯგუფი – საშუალოდ ადრეული ჰიბრიდი

სავეგეტაციო პერიოდი (დარგვიდან აღებამდე)
40-50 დღე.

ფორმა – კიტრი გრძელი, ცილინდრული, საშუალო
ბუსუსებით, ღია მწვანე ფერის, სიგრძე/სიმსხო შეფარდება
4/1

სიდიდე – 20 სმ
მოსავლის აღების პერიოდი -ოქტომბერი-აპრილი

ჯიში – მდედრობით ყვავილიანი კიტრის ჰიბრიდი,
სათბურში გასაშენებლი.

Go to Top