კიტრი “SULTAN F1” 1 გრ

წონა: 1გრ

აღწერა

კატეგორია – ელიტა

ჯიში -ძალიან ადრეული ჰიბრიდისიმწიფის

ჯგუფი – ძალიან ადრეული ჰიბრიდი;

სავეგეტაციო პერიოდი (დარგვიდან აღებამდე) 40-50 დღე.

ფორმა – კიტრი საშუალო სიგრძის, ცილინდრული,გლუვი

სიდიდე – 8-12 სმ

მოსავლის აღების პერიოდი -ოქტომბერი-აპრილი

ჯიში – პარტენენოკარპიული კიტრის ადრეული

Go to Top