მწარე წიწაკა “DE KAYANNE” 0.25 გრ

წონა: 0.25 გრ

აღწერა

ჯიში – საშუალო, კატეგორია-ელიტა

მწარმოებელი: SATIMEX QUEDLINBURG
Gmbh Grob Orden 19,Quedinburg,Germany

სიმწიფის ჯგუფი – ადრეული სავეგეტაციო პერიოდი (გადარგვიდან აღებამდე) 100-110 დღე.

ფორმა – წაგრძელებული კონუსური

სიდიდე – 10-15 სმ

მოსავლის აღების პერიოდი – მაისი – ოქტომბერი

Go to Top