ნიკოლესონ – ნიკოსულფურონი 40გ/ლ

დაფასოება: 1000მლ

კატეგორია:

აღწერა

აქტიური ნივთიერება :  ნიკოსულფურონი 40გ/ლ

პროდუქტის ჯგუფი : ჰერბიციდი

პრეპარატული ფორმა : სუსპენზიის კონცენტრატი (OD)

დაფასოება: 1000მლ , 100მლ , 50მლ

ზოგადი აღწერილობა: ნიკოსულფურონი: არის სისტემური ჰერბიციდი რომელსაც მცენარე ითვისებს ფოთლიდან და ფესვიდან. ის აფერხებს ამინომჟავების სინთეზს მცენარეებში.სპობს ერთწლოვან და მრავაწლოვან მარცვლოვან სარეველებს, როგორებიცაა შალაფა, ჭანგა, საგველა, და სხვა, აგრეთვე ზოგიერთ ერთწლოვან ორლებნიან სარეველებს, ნაცარქათამას, მინდვრის მდოგვს, ჯიჯილაყას და სხვა.

Go to Top