როოტ – ჰუმინური ნაერთების ექსტრაქტი

დაფასოება: 1000მლ

კატეგორია:

აღწერა

შემადგენლობა– ჰუმინური ნაერთების   ექსტრაქტი 350გრ/წყალში ხსნადი კონცენტრატი,

თხევადი სასუქი შედგება ექსტრაქტებისაგან, რომლებიც უხვად შეიცავენ ნიადაგის გამაჯანსაღებელ,ნაყოფიერების

ასამაღლებელ ნივთიერებებს და მცენარის ფესვთა სისტემის   მასტიმულირებელ      ბიომოლეკულებს
გამოყენების ნორმები: 1მლ. 1 წყალზე

დაფასოება : 20ლ ,  1000მლ , 250მლ , 100მლ

  • ეხმარებიან მცენარეებს გაუმკლავდნენ სტრესულ პირობებში და არბილებენ მავნე ფაქტორების გავლენას.
  • ასტიმულირებს ფესვთა სისტემის აქტიურ ზრდას;
  • აკაჟებს ფესვთა სისტემას;
  • ხელს უწყობს ნაყოფიერების ამაღლებას;.

როოტი –ჰუმინური ნაერთების   ექსტრაქტი 350გრ/წყალშიხსნადი კონცენტრატი, თხევადი სასუქი შედგება        ექსტრაქტებისაგან,რომლებიც უხვად შეიცავენ ნიადაგის გამაჯანსაღებელ,ნაყოფიერების ასამაღლებელ  ნივთიერებებს და მცენარის ფესვთა  სისტემის   მასტიმულირებელ      ბიომოლეკულებს

Go to Top