• ხე მცენარეების (წიწვოვანი,ბუჩქოვანი დეკორატიული)  შეკვეთა-მიწოდება დარგვა

  • იშვიათი , დიდი ზომის საუკუნოვანი მცენარეების მოძიება-ტრანსპორტირება

  • საცალო საბითუმო გაყიდვები

  • დენდროლოგური პროექტების მომზადება,დაგეგმარება,მართვა

  • ტრანსპორტირება (სპეც.კონტეინერით)

  • მცენარეების შემდგომი მოვლა პატრონობა, მონიტორინგი, კონსულტაცია

  • ხეების მოჭრა, გადაბელვა გადარგვის სამუშაოები, ტაქსაცია, საექსპერტო მომსახურება

  • სარწყავი სისტემების მონტაჟი (სენსორული, წვეთოვანი, ზედაპირული)

  • ტყის აღდგენა გაშენების ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება

  • ბალახის საფარის მოწყობის სამუშაოები

ჩვენი პროექტები

ყველა პროექტი